درباره مصطفی آقامیری

استاد مصطفی آقامیری

 

استاد مصطفی(حمید) آقامیری بتاریخ 1/7/1346 در یک خانواده هنری و ورزشی متولد شدند، بدینگونه که از طرف خانواده پدری با هنر و از طرف خانواده مادری با ورزش باستانی و کشتی آشنا شدند. و از آنجایی که میل و کشش فروانی به هنر و ورزش های رزمی داشتند، جذب این فضای ورزشی و هنری شدند. همانطور که ذکر شد پدروعموهای ایشان هر کدام به نوعی دستی بر هنر داشتند منجمله، پدر که بسیار زیبا نویس چیره دستی در خوشنویسی با خودکار بودند وعموی بزگشان حاج علی آقا که بسیار زیبا و روان نستعلیق می نگاشت، دیگر عمو که دستی بر کار سیاه مشق های ساده ولی بسیار زیبا داشتند.خلاصه اینکه از هرکدام بهره ایی برده شد که نهایتا نزد کوچکترین عموی خود استاد محمد باقر آقامیری که استادی تمام بود هنر تذهیب را آموخت و همچنین ایشان تا سطح مربیگری در رشته رزمی کاراته درس گرفت.

با توجه به اینکه ذوق هنری در ایشان وجود داشت در طول تحصیل در دبیرستان و دانشگاه نیز به سراغ طراحی و مشق هنر می رفتند. رفته رفته به همت پدر و مادر و با آموزش استاد محمد باقر آقامیری، جان مایه شگرفی در قلب و قلم ایشان جای گرفت.

سالهای زیادی مشق کردند و بتدریج سطوح مختلفی هنرهای ایرانی تجربه کردند. از جمله طراحی فرش، تذهیب(تصویرگری کتاب های آسمانی)، نگارگری ایرانی (تصویرگری کتاب و عارفا و شعرا)، هنر گل و مرغ سازی و تشعیر و غیره.

در دانشگاه با کلیه رشته های صنایع دستی آشنا و تجاربی کسب نمودند و محضر استادانی چون استاد زابلی و استاد ویزایی در هنرمنبت و معرق، نزد استاد جعفر پاکدست سردرودی در رشته طراحی فرش، استاد خوشکنابی در رشته بافت فرش، استاد حسین نامجو در رشته قلمزنی، استاد خاتمی در رشته خاتم، استاد معماریان رشته کاشی معرق، استاد رضائیان در رشته رنگ و نقطه فرش، استاد محمود روشن رشته سفال، استاد نجیبی حجم و مجسمه سازی، استاد جابر عناصری در رشته تاریخ هنر و نمایش و تعزیه، استاد مهدی هراتی در هنر قطاعی، استاد برخورددار در شناخت موسیقی مقامی و کلاسیک و بسیاری از اساتید دیگر بهره جستن.