درباره مصطفی آقامیری

استاد مصطفی آقامیری

 

استاد مصطفی(حمید) آقامیری در سال 1346 در یک خانواده هنری و ورزشی متولد شد وی نزد عموی خود استاد محمد باقر آقامیری نقاشی و ورزش را آموخت و جذب این فضای ورزشی و هنری شد درس گرفت

استاد مصطفی آقامیری سالهای زیادی مشق کردند و در راستا در دانشگاه در رشته صنایع دستی تحصیل کردند تا با هنرهای ایرانی مثل طراحی سنتی و فرش، منبت و معرق، سفال و حجم سازی و سایر رشته ها آشنا شدند و و بتدریج سطوح مختلفی از هنرهای ایرانی تجربه کردند. از جمله طراحی فرش، تذهیب(تصویرگری کتاب های آسمانی)، نگارگری ایرانی (تصویرگری کتاب و عرفا و شعرا)، هنر گل و مرغ سازی و تشعیر و غیره.

آثار استاد مصطفی آقامیری تحت تاثیر مکتب دوم تبریز هست و تعدادی از آثار نگارگران اصلی آن مکتب مثل سلطان محمد و میرزا علی تبریزی را باز آفرینی کرده اند. ترکیب بندی چند سطحی، فضایی آکنده حرکت و جنبش، با رنگ های زنده، پر کشش و درخشان از ویژگی های اصلی آثار مکتب دوم تبریز هست که در آثار ایشان ملموس هست.

چین و شکن و حالت چهره، حالت دست ها و بدن با چرخش های آهنگین و حتی حالت جمود پیکره ها برای نشان دادن حالات درونی شخصت های نگاره ها مورد توجه ایشان بوده و به صورت بارز خودنمایی می کند.

ترسیم عالم ملکوت با بازنمایی جهان محسوس با بینش آرمانی به انسان، طبیعت و محیط شرقی و ایرانی با حضور پرندگان و سیمرغ و اژدهای درهم تنیده و غرق در اسلیمی و ختایی ها از ویژگی های بارز آثار استاد می باشد.

شخیصت های ترسیم شده از عرفا، شعرا و شخصیت ها و اسطوره های تاریخی و ادبی ایران و حتی انسان های بی نام نشان هم آسمانی هستند و در عالم ملکوت سیر می کنند.